Home

Welkom op de website van de Coöperatie Warmtenet Oost Wageningen, kortweg WOW.  De coöperatie (opgericht in augustus 2018) maakt zich sterk om een warmtenet te realiseren in de Benedenbuurt; om zo de wijk duurzaam en zonder gas van warmte te voorzien.  Elke drie maanden verschijnt er een nieuwsbrief.

Ledenportal

De coöperatie heeft inmiddels 127 leden. Deze website heeft algemeen gedeelte en een pagina (ledenportal) voor leden. Bij het ledenportal staat bijvoorbeeld informatie over de ledenvergaderingen. Lid worden? Dat kan, gebruik de blauwe button.

Koploper

De Benedenbuurt is koploper in de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Door voorop te lopen zorgt de Benedenbuurt ervoor dat er een oplossing komt die ècht past. Tegelijkertijd wordt er veel geleerd wat toepasbaar is in al die andere buurten in Wageningen en de rest van Nederland. Gemeente Wageningen, de Woningstichting, Provincie Gelderland en de Rijksoverheid ondersteunen dit proces van harte.

Zoektocht naar warmtepartner

In augustus 2020 is de zoektocht naar een warmtepartner begonnen. Een aantal kandidaten heeft zich hiervoor aangemeld. Op 21 januari 2021 heeft de jury gekozen voor het consortium Kelvin/Greenspread als de nieuwe warmtepartner. Met hen wordt komende maanden een intentieovereenkomst opgesteld. Deze wordt tijdens de komende ALV op 10 maart a.s. voorgelegd aan de leden van de coöperatie