Over ons

De Coöperatie bestaat uit het bestuur, het projectteam en een aantal werkgroepen. Op 28 augustus 2018 is de Coöperatie opgericht. Er zijn statuten opgesteld en een huishoudelijk reglement. Minimaal tweemaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering (ALV).

Bestuur

Joris Fortuin (voorzitter), Frans Dinnissen (penningmeester), Marc Haarsma (secretaris), Nel Tiemens, Dorothé Jacobs en Paul Vrijbergen (bestuursleden) vormen het bestuur. Het bestuur vergadert buiten vakanties om één keer per twee weken. Het bestuur controleert de voortgang van het projectteam en is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen.

Bestuur Coöperatie WOW
v.l.n.r.: Marc, Joris, Dorothé, Nel, Paul en Frans.

Projectteam

Theo de Bruin (belangenbehartiger Coöperatie), Wanka Lelieveld (projectleider) en Kirsten de Koning (projectsecretaris) vormen het projectteam. Het projectteam werkt aan de dagelijkse uitvoering van de doelstellingen van de Coöperatie.

Bestuur Coöperatie WOW
v.l.n.r.: Wanka, Kirsten en Theo.

Werkgroepen

De coöperatie heeft verschillende werkgroepen. Bewoners zijn altijd van harte uitgenodigd om (tijdelijk) mee te werken in een werkgroep. Aanmelden kan via warmtenet.ow@gmail.com.

Achtergrondinformatie

Wil je nog wat meer achtergrondinformatie? Lees dan hier de kernwaarden van de Coöperatie.

De jaarverslagen van 2018, 2019, 2020 en 2021 geven ook een goed overzicht van alle activiteiten.

In het communicatieplan lees je hoe we contact houden met de leden en wat de speerpunten zijn. Het plan bestaat uit een algemeen gedeelte en een werkdocument.