Over ons

De coöperatie bestaat uit het bestuur, het projectteam en een aantal werkgroepen. Op 28 augustus 2018 is de coöperatie opgericht. Er zijn statuten opgesteld en een huishoudelijk reglement. Minimaal tweemaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering (ALV).

Bestuur

Joris Fortuin (voorzitter), Frans Dinnissen (penningmeester)  Ronald van Dokkum (secretaris), Nel Tiemens, Dorothé Jacobs en Marc Haarsma (bestuursleden) vormen het bestuur. Het bestuur  zorgt ervoor dat er belangrijke keuzes gemaakt worden. Het bestuur controleert de voortgang van het projectteam. Het bestuur is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen.

v.l.n.r. Frans, Marc, Joris en zittend op het bankje Dorothe, Nel en Ronald

Projectteam

Theo de Bruin (belangenbehartiger coöperatie), Wanka Lelieveld (projectleider), Robert Jan Geerts (projectsecretaris) en Lilian Oostveen (projectondersteuning en communicatie) zijn het projectteam. Het projectteam zorgt  voor de dagelijkse uitvoering van de doelstellingen van de coöperatie.

v.l.n.r. Lilian, Theo, Wanka en Robert Jan

Werkgroepen

De coöperatie heeft verschillende werkgroepen. Bewoners zijn altijd van harte uitgenodigd om (tijdelijk) mee te werken in een werkgroep. Aanmelden kan via warmtenet.ow@gmail.com.

Achtergrondinformatie

Wil je nog wat meer achtergrondinformatie? Lees dan hier de Kernwaarden van de coöperatie.

De jaarverslagen van 2018, 2019 en 2020 geven ook een goed overzicht van alle activiteiten.

In het Communicatieplan lees je hoe we contact houden met de leden en wat de speerpunten zijn. Het plan bestaat uit een algemeen gedeelte en een werkdocument.