Veel gestelde vragen

Hieronder vind je de vragen die buurtbewoners tot nu toe hebben gesteld én die wij al (deels) hebben kunnen beantwoorden. Staat je vraag en het antwoord er niet bij? Stuur een mail naar warmtenet.ow@gmail.com

Vragen over het warmtenet

Wat is een warmtenet?

Op een centrale plek wordt warm water gecreerd en dat komt via een leidingsstelsel bij de woning.  Via een warmte afleverset wordt dit warme water door de bestaande leidingen naar de  verwarming en naar de kranen in de keuken en badkamer geleid.

Hoe werkt warmte/koude opslag?
In de winter wordt warmte aan de bodem onttrokken. In de zomer wordt warmte aan de lucht onttrokken en teruggestopt in de bodem

Wat betekent het woord warmtebron?

Een warmtebron zorgt voor de warmte in huis. Op dit moment is bijvoorbeeld de CV ketel de warmtebron in huis. Straks met het warmtenet is er een centrale warmtebron voor de productie van warmte.

Is er een back-up als de warmtebron geen warmte levert?

Ja, gasketels vormen de backup voor de warmtepomp die gebruikt wordt bij de warmte-koude opslag methode.

Zijn er al voorbeelden van een warmtenet?

Ja, bijvoorbeeld Thermobello. Dit is een wijkenergiebedrijf  in Culemborg dat in handen is van bewoners van de wijk Eva-Lanxmeer.

Is er subsidie gegeven voor het aanleggen van het warmtenet?

Ja, € 5.300.000,00

Is Wageningen een van de proeftuinen Aardgasvrij wonen?

Ja

Wie gaat het warmtenet exploiteren en financieren?

Dat wordt nog onderzocht. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met diverse partijen

Wat kost de aanleg van een warmtenet?

Ongeveer € 5.000.000,00. Hoeveel de aansluitingen van de woningen kosten op het warmtenet is nog niet duidelijk. Ook de bronlocatie is nog niet bekend.

Op welke vragen moet nog een antwoord komen, voordat het warmtenet er ook daadwerkelijk ligt?
  1. wat is de locatie van de bron
  2. wie gaat het warmtenet exploiteren
  3. wie gaat het aanleggen
  4. wat gaat het kosten
Wat als het warmtenet niet doorgaat?

Dan blijft alles voorlopig zoals het is, maar het is wel de ambitie van de gemeente om woningen gasloos te maken. Op termijn moet er dus een andere oplossing komen.)

Zijn er alternatieven voor een warmtenet?

Een alternatief is all-electric of alle huizen individueel verwarmen met een warmtepomp

Wat betekent dit voor mij?

Ben ik verplicht mee te doen met het warmtenet?

Nee, we spannen ons in om een aantrekkelijk aanbod te doen aan de bewoners. Maar uiteindelijk kiest de bewoner zelf

Wat als ik niet mee wil doen?

Het gasnet blijft niet altijd bestaan. Op termijn zal dit verdwijnen en dan moet je individueel een oplossing zoeken.

Kan ik later meedoen met het warmtenet?

In principe wel. Het is wel zo dat we voldoende contracten moeten hebben om te kunnen starten. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel er dat moeten zijn

Wat zijn de kosten?

Uitgangspunt is dat de kosten voor warmte gelijk blijven.  Het aansluiten van de woning op het warmtenet wordt betaald uit de verkregen subsidie. Extra kosten rondom het “mooi maken” van de woning zijn voor de eigenaar zelf.

Ik denk niet dat mijn woning geschikt is om aan te sluiten op het warmtenet, wat moet ik doen?

Stuur een mail naar warmtenet.ow@gmail.com. We maken een afspraak om langs te komen en te bekijken wat de situatie is.

Kan de woning in de zomer ook gekoeld worden?

Nee, het is niet mogelijk om de woning in de zomer ook te koelen.

Wat moet ik doen als mijn ketel kapot gaat?

Dat is een persoonlijke afweging. Een nieuwe kopen of een ketel huren/leasen. We weten nl niet exact wanneer het warmtenet er ligt. In de tussentijd moet het huis nl wel verwarmd kunnen worden.

Samenwerkingpartners

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente ondersteunt de coöperatie in het realiseren van de plannen met menskracht, kennis en financiële ondersteuning.

Wat is de rol van de provincie?

De coöperatie neemt deel aan het Gelders Energie Akkoord, als wijk van de toekomst.

Wat is de rol van de Woningstichting?

De WS heeft een woning beschikbaar gesteld. Bewoners kunnen in deze woning zien en ervaren wat wonen zonder gas betekent. Daarnaast helpt de WS actief mee in de communicatie en de planvorming.

Wat is RHDHV en wat doen zij?

Dit is de naam van een adviesbureau. Zij hebben het basisontwerp voor een warmtenet gemaakt. Ook hebben zij de business case (is het financieel haalbaar) doorgerekend en de coöperatie ondersteund in het uitwerken van een aantal scenario’s voor het eigendom, exploitatie en de aanbesteding.

Wat is de rol van Parenco?

Parenco kan een mogelijke leverancier zijn van warmte  voor het warmtenet.

Kijkwoning

Waar is de kijkwoning?

Kamperfoelielaan 40, Wageningen

Wat kan ik zien in de kijkwoning?

Hoe een woning zonder gasaansluiting eruit ziet.

Wanneer is de kijkwoning open?

Elke dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur. Komende maanden krijgen alle bewoners een persoonlijke uitnodiging per straat om te komen kijken. Dit geldt zowel voor de huur – als de koopwoningen. Wil je op een ander moment langskomen? Dat kan stuur een mail naar warmtenet.ow@gmail.com

Wat is een afleverset?

https://www.youtube.com/watchqElpEJcsdHo?v=

Coöperatie

Wat doet de coöperatie?

De coöperatie behartigt de belangen van de leden. Leden zijn altijd bewoners van de wijk; is gesprekspartner voor de gemeente; heeft zeggenschap in de voorbereiding, aanleg en exploitatie van het warmtenet; betrekt bewoners in het proces

Wat is het voordeel om lid te worden van de coöperatie?

Hoe meer leden, hoe sterker we staan; hoe groter de invloed bij het nemen van besluiten.

Hoeveel leden heeft de coöperatie?

117 leden (januari 2020)

Waar kan ik me aanmelden als lid?

Op deze website of via warmtenet.ow@gmail.com

Hoe hoog is de contributie?

€ 10,00 per jaar

Veranderingen in de woning

Welke aanpassingen zijn nodig om aangesloten te kunnen worden op het warmtenet?

Er zijn geen aanpassingen nodig. Wel is het belangrijk dat er een CV systeem in de woning aanwezig is.

Hoe wordt mijn huis straks verwarmd?

Het huis wordt straks verwarmd via de warmte die binnenkomt via de afleverset (zie ook “wat is een afleverset”.

Wat zijn de gevolgen voor de temperatuur van het water dat ik straks gebruik?

Het water is straks even warm als dat het nu is.

Hoe ga ik koken als er geen gasaansluiting meer is?

De kookapparatuur moet vervangen worden door bijvoorbeeld een inductie kookplaat.

Kan ik nog blijven koken op gas?

Dat kan op 2 manieren; zolang de gasaansluiting er nog ligt, via deze aansluiting. Dit is relatief duur. Of via bijvoorbeeld butagas. Dit moet je als bewoner zelf regelen.

Zijn er eenmalige kosten wanneer ik op het warmtenet aansluit?

Op dit moment onderzoekt het projectteam van de coöperatie of er eenmalig kosten zijn (januari 2020)

Zijn er terugkerende kosten wanneer ik op het warmtenet aansluit?

Het onderhoud van de CV ketel vervalt Het onderhoud en de vervanging van de afleverset zijn waarschijnlijk onderdeel van het vastrecht. Het projectteam onderzoekt dit op dit moment (januari 2020).

Gaan de kosten voor warmte in mijn huis omhoog?

De coöperatie spant zich in om de kosten voor warmte gelijk te houden aan de kosten zoals ze nu zijn.

Gaat het gas direct weg uit mijn huis als ik ben aangesloten op het warmtenet?

In principe wel. Dit is ook wenselijk om dubbele lasten te voorkomen.

Verduurzamen van de woning

Kan ik subsidie aanvragen voor het verduurzamen van mijn huis?

Ja, via www.rvo.nl

Hoe kan ik mijn woning verduurzamern?

Via vloerverwarming, isolatie, zonnepanelen.

Waarom zou ik mijn woning verduurzamen?

Er ontstaat meer comfort; de energiekosten zijn lager en het is beter voor het milieu.

Ik ben huurder, geldt verduurzamen ook voor mij?

De Woningstiching informeert je over de mogelijkheden