Hoe werkt een warmtenet?

Wat is een warmtenet?

Op een centrale plek wordt warm water gecreerd en dat komt via een leidingsstelsel bij de woning.  Via een warmte afleverset wordt dit warme water door de bestaande leidingen naar de  verwarming en naar de kranen in de keuken en badkamer geleid.

Hoe werkt warmte/koude opslag?
In de winter wordt warmte aan de bodem onttrokken. In de zomer wordt warmte aan de lucht onttrokken en teruggestopt in de bodem

Wat betekent het woord warmtebron?

Een warmtebron zorgt voor de warmte in huis. Op dit moment is bijvoorbeeld de CV ketel de warmtebron in huis. Straks met het warmtenet is er een centrale warmtebron voor de productie van warmte.

Is er een back-up als de warmtebron geen warmte levert?

Ja, gasketels vormen de backup voor de warmtepomp die gebruikt wordt bij de warmte-koude opslag methode.

Zijn er al voorbeelden van een warmtenet?

Ja, bijvoorbeeld Thermobello. Dit is een wijkenergiebedrijf  in Culemborg dat in handen is van bewoners van de wijk Eva-Lanxmeer.

Is er subsidie gegeven voor het aanleggen van het warmtenet?

Ja, € 5.300.000,00

Is Wageningen een van de proeftuinen Aardgasvrij wonen?

Ja

Wie gaat het warmtenet exploiteren en financieren?

Dat wordt nog onderzocht. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met diverse partijen

Wat kost de aanleg van een warmtenet?

Ongeveer € 5.000.000,00. Hoeveel de aansluitingen van de woningen kosten op het warmtenet is nog niet duidelijk. Ook de bronlocatie is nog niet bekend.

Op welke vragen moet nog een antwoord komen, voordat het warmtenet er ook daadwerkelijk ligt?

wat is de locatie van de bron
wie gaat het warmtenet exploiteren
wie gaat het aanleggen
wat gaat het kosten

Wat als het warmtenet niet doorgaat?

Dan blijft alles voorlopig zoals het is, maar het is wel de ambitie van de gemeente om woningen gasloos te maken. Op termijn moet er dus een andere oplossing komen.)

Zijn er alternatieven voor een warmtenet?

Een alternatief is all-electric of alle huizen individueel verwarmen met een warmtepomp