Samenwerkingpartners

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente ondersteunt de coöperatie in het realiseren van de plannen met menskracht, kennis en financiële ondersteuning.

Wat is de rol van de provincie?

De coöperatie neemt deel aan het Gelders Energie Akkoord, als wijk van de toekomst.

Wat is de rol van de Woningstichting?

De WS heeft een woning beschikbaar gesteld. Bewoners kunnen in deze woning zien en ervaren wat wonen zonder gas betekent. Daarnaast helpt de WS actief mee in de communicatie en de planvorming.

Wat is RHDHV en wat doen zij?

Dit is de naam van een adviesbureau. Zij hebben het basisontwerp voor een warmtenet gemaakt. Ook hebben zij de business case (is het financieel haalbaar) doorgerekend en de coöperatie ondersteund in het uitwerken van een aantal scenario’s voor het eigendom, exploitatie en de aanbesteding.

Wat is de rol van Parenco?

Parenco kan een mogelijke leverancier zijn van warmte  voor het warmtenet.

Wie zijn Kelvin/Groendus?

Kelvin/Groendus, vh Kelvin/Greenspread is een warmteleverancier. Na een zorgvuldig proces in een openbare procedure heeft de jury unaniem gekozen voor Kelvin/Groendus. De jury bestond uit vertegenwoordigers van gemeente, de Woningstichting en bewoners verenigd in coöperatie WOW. De kwalitatief hoogwaardige inzendingen van de deelnemers maakte duidelijk dat er veel kwaliteit en vernieuwing aanwezig is bij warmtepartijen. Kelvin/Groendus heeft laten zien dat het coöperatief kan samenwerken. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen en onderhouden van duurzame warmteprojecten in Nederland. Bovendien heeft Kelvin/Groendus ervaring opgedaan in Terheijden. Daar
werken zij nauw samen met het Traais Energie Collectief,