Waar en voor wie ?

Het gaat om bewoners van 170 sociale huurwoningen, 210 koopwoningen en 110 appartementen verdeeld over 18 VVE’s. Bijna 1.000 mensen met verschillende meningen, belangen en gedachten. De groene stippellijn op de plattegrond laat zien om welke straten het gaat.