Wie zijn we ?

De coöperatie bestaat uit het bestuur, het projectteam en een aantal werkgroepen.  Op 28 augustus 2018  is de coöperatie opgericht. Er zijn statuten opgesteld en een huishoudelijk reglement Minimaal 2x per jaar is er een Algemene Ledenvergadering (ALV). De contributie voor 2020  is € 10,00. Dit bedrag is tijdens de ALV van 28 november 2019 vastgesteld. Leden kunnen het bedrag overmaken op rekeningnummer NL 81 TRIO 0379402440 t.n.v. Coöperatie Warmtenet Oost Wageningen U. A.

Het bestuur

Joris Fortuin (voorzitter), Annelien van der Meer (penningmeester), Ronald van Dokkum (secretaris), Nel Tiemens, Dorothé Jacobs, Marc Haarsma  en Frans Dinnissen (bestuursleden) vormen het bestuur. Het bestuur  zorgt ervoor dat er belangrijke keuzes gemaakt worden. Het bestuur controleert de voortgang van het projectteam. Het bestuur is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen. Zie ook wat doen we

vlnr Joris, Nel, Annelien, Ronald en Dorothe

Het projectteam

Theo de Bruin (belangenbehartiger coöperatie), Wanka Lelieveld (projectleider), Robert Jan Geerts (projectsecretaris) en Lilian Oostveen (projectondersteuning en communicatie) zijn het projectteam. Het projectteam zorgt  voor de dagelijkse uitvoering van de doelstellingen van de coöperatie.

vlnr Lilian, Theo, Wanka en Robert Jan

Werkgroepen

De coöperatie heeft verschillende werkgroepen. Bewoners zijn altijd van harte uitgenodigd om (tijdelijk) mee te werken in een werkgroep. Aanmelden kan via warmtenet.ow@gmail.com