ALV akkoord met tekenen intentieovereenkomst

Tijdens de ALV op 24 maart jl. stemden de aanwezige leden in met het tekenen van de intentieovereenkomst. Op 7 april a.s. tekent Joris Fortuin, voorzitter van de coöperatie, samen met Anne Janssen (gemeente), Annelies Barnard (de Woningstichting) en Ton Schalkx (Kelvin/Groendus) de intentieovereenkomst.

In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt tussen de partners over de manier van samenwerken in het warmtenet. Het is de eerste stap naar de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie- en exploitatiefase van het project.
Komende maanden wordt gewerkt aan het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst tussen alle partners. Ook deze wordt weer voorgelegd aan de leden van de coöperatie. Het wordt een spannende periode, waarin we flinke stappen kunnen gaan zetten.
De presentatie van  de ALV van 24 maart jl. vind je hier