Ons Warmtenet

In een keer over op duurzame warmte, zonder dat je er zelf iets voor hoeft uit te zoeken. Voor jou als bewoner van de Benedenbuurt ligt er een uniek en zorgvuldig uitgedacht aanbod klaar. Meer informatie over het net vind je vanaf 3 mei op de website van het warmtebedrijf WOW: www.warmtebedrijfwow.nl

In de afgelopen jaren formuleerden de leden van coöperatie WOW een aantal uitgangspunten waar het warmtenet aan moet voldoen:

  • De warmte wordt zo duurzaam mogelijk opgewekt
  • Een energieprijs die vergelijkbaar is met het de huidige prijs
  • Een betrouwbaar en toekomstvast warmtenet
  • Maximale zeggenschap over het warmtesysteem (bron/net/afleverset)
  • Het gebruik van lokale leveranciers
  • Maximale transparantie over de keuzes
  • Weloverwogen omgaan met de voorbeeldfunctie voor andere wijken