Ons Warmtenet

Ons warmtenet. Dat is het inderdaad. Het is een warmtenet voor en van ons. Vanzelfsprekend hebben we een aantal uitgangspunten met elkaar afgesproken waar het warmtenet aan moet voldoen:

  • De warmte wordt zo duurzaam mogelijk opgewekt
  • Een energieprijs die vergelijkbaar is met het de huidige prijs
  • Een betrouwbaar en toekomstvast warmtenet
  • Maximale zeggenschap over het warmtesysteem (bron/net/afleverset)
  • Het gebruik van lokale leveranciers
  • Maximale transparantie over de keuzes
  • Weloverwogen omgaan met de voorbeeldfunctie voor andere wijken

Waar en voor wie?

Het gaat om de bewoners van 70 sociale huurwoningen, 210 koopwoningen en 110 appartementen verdeeld over 18 VVE’s. Bijna 1.000 mensen met verschillende meningen, belangen en gedachten. De groene stippellijn op de plattegrond laat zien om welke straten het gaat.

Wat betekent dat voor mij?

Benieuwd hoe de warmte uit het warmtenet jouw huis binnenkomt? Bekijk hier het filmpje

Samenwerking met warmtepartner Kelvin/Groendus

Het warmtebedrijf Kelvin/Groendus (vh Kelvin/Greenspread) heeft de verkiezing van de meest ideale warmtepartner gewonnen. Met hen zijn we sinds begin van dit jaar in nauwe samenwerking.  Gemeente Wageningen, de Woningstichting, coöperatie WOW en Kelvin/Groendus tekenden op 7 april jl. de intentie overeenkomst. Hierin zijn afspraken gemaakt over de samenwerking. We hebben hier de afgelopen maanden veel over gepubliceerd. Je vindt hier alle nieuwsitems