Inspiratiemarkt Sleedoornplantsoen groot succes

Op zaterdag 18 september vonden bewoners hun weg naar de inspiratiemarkt op het het Sleedoornplantsoen. Het bestuur en projectteam, samen met Kelvin (warmtepartner) en Unica (bouwer van de opwekinstallatie) waren volop in gesprek. Bewoners waren enthousiast over de voorgestelde manier van aanleg van het warmtnet. “We zijn dom als we niet meedoen”, was een veelgehoorde opmerking.

Maar er was meer. Het energieloket vertelde bewoners over verduurzaming; Auto Buurman Versteegh liet de deelauto zien; de Woningstichting was er met hun camper en de werkgroep van de herinrichting liet de plannen zien. En ook kinderen vermaakten zich goed met het springkussen,  een speurtocht door de wijk en een frisbee workshop. En dat alles gecombineerd met prachtig weer, zorgde voor een ontspannen, inform

atief samenzijn.