Interview SER Magazine

Theo de Bruijn is geïnterviewd voor een artikel in het SER_Magazine van september 2018.