Kelvin/Greenspread, onze nieuwe warmtepartner

Nadat op 13 en 14 januari jl., de 5 kandidaten zich gepresenteerd hadden aan de jury en aan betrokken bewoners, koos op 21 januari jl de jury voor het consortium Kelvin/Greenspread als de nieuwe warmtepartner. De jury bestond uit vertegenwoordigers van Coöperatie WOW, de gemeente en de Woningstichting. Met genoegen stuurden we daarna een  persbericht uit. Er is aandacht aan besteed bij   Buurtwarmte  en de stichting Warmtenetwerk

Met Kelvin/Greenspread wordt de komende periode gewerkt aan de intentieovereenkomst. Deze wordt in de komende ALV voorgelegd aan de leden van de coöperatie. Op 3 februari jl. zijn de partners bij elkaar gekomen voor een startoverleg. De locatie van de ontmoeting was de Dolderstraat, de beoogde plek van WKO opslag van het warmtenet