Nieuwe website warmtebedrijf WOW

Op 3 mei 2022 is de campagne “WOW! Wij gaan van het aardgas af” gestart. Tot 15 juli hebben bewoners van de wijk de tijd om het contract met Warmtebedrijf WOW te tekenen voor een gratis aansluiting op het warmtenet in 2024. Voor deze nieuwe stap is een nieuwe website opgezet. Op deze website is ook het meest recente nieuws te lezen.