Terugblik alv op 14/12

Op dinsdag 14 december hield coöperatie WOW haar achtste algemene ledenvergadering. Deze alv vond online plaats en werd bezocht door ongeveer dertig leden. Het belangrijkste agendapunt van de avond bestond uit de samenwerkingsovereenkomsten waarin de juridische structuur van warmtebedrijf WOW is vastgelegd. Er zijn twee samenwerkingsovereenkomsten opgesteld: één voor de joint venture die coöperatie WOW en de gemeente Wageningen aangaan en één voor warmtebedrijf WOW, waarin de joint venture samenwerkt met warmteleverancier Kelvin. Na een uitleg van de samenwerkingsovereenkomsten werd er gestemd. Nagenoeg alle aanwezige leden konden zich vinden in de inhoud en stemden voor. In de volgende alv worden de definitieve samenwerkingsovereenkomsten en de bijbehorende bijlagen nogmaals aan de leden ter goedkeuring voorgelegd.