Vergadering verduurzaming VVE’s

Op woensdag 8 december hield een van de appartementencomplexen aan de Diedenweg, bestaande uit drie VVE’s, een gezamenlijke vergadering. Deze vergadering vond plaats als testgesprek over waar een verduurzamingsvoorstel richting appartementsbewoners aan moet voldoen, zodat zij een afgewogen besluit kunnen nemen. De belangstelling was groot. Van de achttien appartementen waren er vijftien vertegenwoordigd.

Tijdens de vergadering stond het verduurzamen van het appartementencomplex centraal. Joost Schretlen van Segon, een energetisch en financieel adviesbureau voor onder meer VVE’s, informeerde de aanwezigen over een plan voor de verduurzaming van het appartementencomplex. Dit plan bestaat uit het isoleren van het appartementencomplex en het overstappen van aardgas op een warmtenet. Hij ging ook in op de financiële gevolgen, de te realiseren besparingen en de subsidiemogelijkheden.

Vervolgens presenteerden Theo de Bruijn en Wanka Lelieveld van coöperatie WOW het plan voor het warmtenet. Zij vertelden over de totstandkoming van het plan, door wie het warmtenet wordt geëxploiteerd, hoe de warmte wordt opgewekt en welk aanbod er aan de bewoners wordt gedaan. Aan de hand van illustraties lieten ze zien waar de buizen van het warmtenet komen te lopen en hoe ieder appartement op het warmtenet wordt aangesloten.

De bewoners lieten blijken dat ze positief staan tegenover het warmtenet en open staan voor een verdere uitwerking van het totale verduurzamingsplan.