Coöperatie

Wat doet de coöperatie?

De coöperatie behartigt de belangen van de leden. Leden zijn altijd bewoners van de wijk; is gesprekspartner voor de gemeente; heeft zeggenschap in de voorbereiding, aanleg en exploitatie van het warmtenet; betrekt bewoners in het proces

Wat is het voordeel om lid te worden van de coöperatie?

Hoe meer leden, hoe sterker we staan; hoe groter de invloed bij het nemen van besluiten.

Hoeveel leden heeft de coöperatie?

117 leden (januari 2020)

Waar kan ik me aanmelden als lid?

Op deze website of via warmtenet.ow@gmail.com

Hoe hoog is de contributie?

€ 10,00 per jaar