De coöperatie

Wat doet de coöperatie?

De coöperatie behartigt de belangen van de leden, de bewoners van de wijk. Als onderdeel van het warmtebedrijf WOW heeft de coöperatie zeggenschap in de voorbereiding, aanleg en exploitatie van het warmtenet. Via huis-aan-huis nieuwsbrieven en ledenvergaderingen betrekt de coöperatie bewoners in het proces.

Wat is het voordeel om lid te worden van de coöperatie?

Hoe meer leden, hoe sterker de coöperatie staat en hoe groter de invloed bij het nemen van besluiten.

Hoeveel leden heeft de coöperatie?

Rond de 140 huishoudens (januari 2023).

Waar kan ik me aanmelden als lid?

Op deze website bij het kopje Word lid.

Hoe hoog is de contributie?

Tot de eerste warmtelevering is deze € 10,00 per jaar. Wanneer het warmtenet na de aanleg in bedrijf is, zit het lidmaatschap bij de warmtelevering inbegrepen is is deze gratis.